Kế hoạch hành động trong lĩnh vực Chế biến thủy sản

Ngay sau khi phê duyệt Đề án "Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch" (Quyết định số 1003/QĐ-BNN-CB), ngày 13/5/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kí Quyết định số 1016/QĐ-BNN-CB ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án này với mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc triển khai hiệu quả Đề án. Theo đó, sẽ huy động sự tham gia tích cực của người dân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo kết nối sản xuất, chế biến với thị trường; Nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ thông qua cơ chế chính sách đột phá.

che bien thuy san123123

Các nhiệm vụ chính trong lĩnh vực chế biến thủy sản, gồm: Tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường liên kết sản xuất nguyên liệu - chế biến - tiêu thụ; triển khai Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Song song với đó, rà soát, quy hoạch các ngành hàng gắn kết sản xuất - chế biến và thị trường. Đồng thời, tiếp tục triển khai Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP), nâng tỷ lệ diện tích các vùng sản xuất được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và những chứng chỉ khác. Việc liên kết sản xuất như vậy giúp giảm thiểu đầu mối trung gian và tổ chức tốt hơn hệ thống kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất sản phẩm.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến. Trong đó, ưu tiên các dự án nâng cao chất lượng nguyên liệu chế biến; Hỗ trợ tập huấn về công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng một số chứng chỉ cho doanh nghiệp chế biến và người sản xuất nguyên liệu chế biến thủy sản. Ưu tiên phổ biến các công nghệ phù hợp, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Bên cạnh đó, sẽ lấy thị trường làm cơ sở, tiến hành điều chỉnh cơ cấu hàng hóa chế biến theo hướng thị trường cần.

Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến, bảo quản thủy sản, gồm: Công nghệ cấp đông siêu nhanh, sấy chân không thăng hoa, sấy bức xạ hồng ngoại, công nghệ enzyme, công nghệ bảo quản thủy sản sống bằng phương pháp ngủ đông, bao gói MAP. Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, Codex, ISO, BRC-food, Halal nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng kháng sinh, hóa chất cấm, chất tăng trọng... trong toàn chuỗi sản xuất nhằm tạo ra bước chuyển rõ rệt về chất lượng, vượt qua các hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu.

Chuyển dịch hợp lý cơ cấu sản phẩm theo hướng chế biến sâu, chế biến tinh; Cải tiến, đa dạng hóa hình thức bao bì, mẫu mã sản phẩm (phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng); Nâng cao tỷ trọng các sản phẩm giá trị gia tăng (hạn chế đến mức thấp nhất việc sản xuất - xuất khẩu các sản phẩm thô). Đa dạng loại hình, quy mô chế biến công nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình sản xuất tiên tiến đối với từng loại sản phẩm (đảm bảo chất lượng, giảm tỷ lệ tiêu hao vật tư/nguyên liệu và quản lý tốt hơn an toàn vệ sinh thực phẩm). Xây dựng, triển khai các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở chế biến không đảm bảo các điều kiện này.

Thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ chế biến thủy sản. Từ đó, đề xuất hướng ứng dụng công nghệ hiện đại đối với từng ngành hàng để sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các cơ sở chế biến đầu tư công nghệ, thiết bị nhằm xử lý và tận dụng triệt để các phế phụ phẩm trong các loại hình chế biến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững. Để đạt được những điều này, yêu cầu phải phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức xây dựng, đào tạo đội ngũ chuyên gia; Bồi dưỡng kỹ năng quản trị, nghiệp vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp chế biến; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật cao.

Về khoa học, công nghệ, bản Kế hoạch hành động cũng chỉ rõ: Cần xã hội hóa công tác nghiên cứu khoa học; Tiến hành nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thiết bị chế biến (theo Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ); Đa dạng hóa sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân mua công nghệ sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng; Hình thành các doanh nghiệp “đầu tàu” sản xuất các sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, và doanh nghiệp "vệ tinh" để tập trung hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị cho các doanh nghiệp thật sự có năng lực và hiệu quả; Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như HACCP, SSOP, ISO... trong chế biến, nhằm kiểm soát tốt chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đồng thời, ngành Thủy sản sẽ rà soát cơ chế chính sách đất đai. Từ đó, đề xuất sửa đổi chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản, nhất là các dự án đầu tư vào chế biến sâu sản phẩm, cụm liên hoàn sấy - bảo quản - chế biến công nghiệp để giảm tổn thất sau thu hoạch. Tăng cường đầu tư của Nhà nước, sử dụng các giải pháp nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ưu tiên nguồn vốn ODA hỗ trợ cho lĩnh vực chế biến thủy sản). Đề xuất danh mục kêu gọi dự án thu hút vốn FDI theo hướng chọn lọc các dự án chất lượng (sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường). Bên cạnh đó, thực hiện hợp tác công - tư trong chế biến thủy sản. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào chế biến sâu, chế biến phế phụ phẩm.  

Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam. Chủ động xây dựng các biện pháp phòng vệ thương mại thích hợp để đối phó với tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật (về chất lượng, thuế bảo hộ sản phẩm chế biến) giúp sản phẩm chủ lực của Việt Nam - nhất là các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng - thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế. Đồng thời, thông qua các sự kiện (hội chợ, triển lãm), tích cực tổ chức, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu lớn (có uy tín, gắn với chỉ dẫn địa lý).

theo fistenet.gov.vn-Ngọc Thúy (tổng hợp)

 

Tìm kiếm

plg_search_contactenhanced
Tìm kiếm - Categories
Tìm kiếm - Contacts
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Newsfeeds
Tìm kiếm - Weblinks

Hỗ trợ khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Tin tức

'Căng thẳng Triều - Hàn chỉ là sấm to mưa nhỏ'
Trả lời Zing.vn, TS Nguyễn Ngọc Trường cựu Đại sứ Việt Nam tại 5 quốc gia, cho rằng các sự kiện gần

Xem thêm...

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Hôm nay 74
Hôm qua126
Tuần này 625
Tuần trước 1050
Tháng này 3395
Tháng trước 4099
Tất cả 82797
Your IP3.80.4.76
Hôm nay20-09-2019
Người dùng Online 0
Khách Online 25